top of page
 • Zdjęcie autoraDamian Brzeski

Wilczy Szaniec - Kwatera Hitlera na Mazurach

Zaktualizowano: 14 maj

Zanurz się w sercu malowniczych Mazur, gdzie w otoczeniu gęstych lasów i jezior skrywa się jedna z najbardziej fascynujących relikwii II wojny światowej – Wilczy Szaniec. To właśnie tu, w odcięciu od zewnętrznego świata, Adolf Hitler ustanowił swoją kwatery główną, będącą centrum decyzyjnym nazistowskich Niemiec.


Miejsce to, pełne bunkrów i rozpadających się budowli, stanowi świadectwo jednego z najbardziej dramatycznych okresów w historii ludzkości. Dzisiaj, Wilczy Szaniec przyciąga turystów z całego świata, będąc jednocześnie miejscem refleksji i przestrogą przed skutkami totalitaryzmu.


Zapraszam Cię na fascynującą podróż po labiryncie historii, gdzie każdy zakamarek kryje swoją niezwykłą opowieść, a echa przeszłości są wciąż wyraźnie słyszalne wśród szeptów starych drzew.


Wilczy szaniec na mazurach, kwatera Hitlera


Budowa Wilczego Szańca


Wilczy Szaniec, główna kwatera wojenna Adolfa Hitlera, powstał jako monumentalny kompleks w sercu kętrzyńskiej puszczy. Jego budowa, rozpoczęta w 1940 roku, była odpowiedzią na potrzebę stworzenia strategicznego centrum dowodzenia, skąd Hitler mógłby kierować planowaną inwazją na ZSRR.


Wybór Lokalizacji i Pierwsze Kroki Budowy Decyzja o lokalizacji kwatery w Gierłożu, około 6 kilometrów na wschód od Kętrzyna, zapadła w sierpniu 1940 roku, kiedy to adiutanci Hitlera i minister do spraw Uzbrojenia i Amunicji Fritz Todt dokonali rekonesansu lasu Gierłoskiego​​​​.


Wybór tej lokalizacji był motywowany kilkoma kluczowymi czynnikami:


 1. Bliskość granicy ze Związkiem Radzieckim, co miało znaczenie psychologiczne w kontekście planu Barbarossa.

 2. Teren znajdował się w obrębie dobrze bronionego Rejonu Umocnionego Giżycko.

 3. Niewielka liczba mieszkańców w okolicy, co sprzyjało zachowaniu tajemnicy istnienia kompleksu​​.


Skala Prac i Wykorzystanie Siły Roboczej Budowa Wilczego Szańca wymagała ogromnych nakładów pracy. W szczytowym momencie zaangażowanych było 20-50 tysięcy ludzi, w tym zarówno Niemców, jak i przymusowo zatrudnionych obywateli państw okupowanych​​​​. Organizacja Todta, odpowiedzialna za budowę, musiała stawić czoła wielu trudnościom konstrukcyjnym, w tym wytypowaniu miejsca na bagnistym terenie oraz budowie całej infrastruktury niezbędnej do funkcjonowania kompleksu​​.


Fazy Budowy i Rozwój Kompleksu Prace nad Wilczym Szańcem można podzielić na trzy główne fazy, które trwały od 1940 do 1944 roku. W pierwszych dwóch fazach (1940–1941 i 1942–1943) kompleks został podzielony na trzy strefy bezpieczeństwa.


W strefie wewnętrznej (Sperrkreiss I) umieszczono m.in. bunkier Hitlera, kwatery jego najbliższych współpracowników oraz infrastrukturę wspierającą, taką jak schrony przeciwlotnicze, centrum łączności, pomieszczenia biurowe, a nawet kino i sauna​​.


Wilczy Szaniec, choć nigdy nie został ukończony w pełni, stał się potężnym symbolem niemieckiego nazizmu i centrum strategicznym Hitlera w czasie II wojny światowej. Jego monumentalna budowa, rozmiar i rozmieszczenie odzwierciedlały zarówno militarną siłę, jak i paranoję Führera.


Techniki Maskowania i Fortyfikacje: Inżynierskie Tajemnice Wilczego Szańca


Wilczy Szaniec był nie tylko strategiczną kwaterą wojenną Adolfa Hitlera, ale także inżynieryjnym arcydziełem w dziedzinie maskowania i fortyfikacji.


Ta tajemnicza kwatera położona w gęstym lesie na Mazurach stanowiła przykład zaawansowanych technik maskowania i umocnień, które miały chronić przed atakami i utrzymać jej lokalizację w tajemnicy.


Maskowanie i Kamuflaż


 • Firma ogrodnicza „Seidenspinner” ze Stuttgartu była odpowiedzialna za maskowanie Wilczego Szańca. Płaskie dachy obiektów posiadały zagłębienia, które wypełniano ziemią, sadzono w nich krzewy, siano trawę i ustawiano sztuczne drzewa. Dachy wielu obiektów miały również metalowe łuki, pomiędzy którymi rozciągnięte były siatki maskujące. Z lotu ptaka całość przypominała gęsty las, co skutecznie utrudniało identyfikację obiektu na zdjęciach lotniczych​​.

 • Ściany budynków pokrywano mieszanką trawy morskiej i zielonego barwnika, tworząc naturalnie wyglądający, porowaty tynk. Dziś można nadal dostrzec pozostałości tej techniki na wielu obiektach​​.

 • Zastosowano także wyrafinowane maskowanie psychologiczne. Pracownicy kwatery posiadali cywilne paszporty, a do czerwca 1941 roku dopuszczano przelot rosyjskiego samolotu liniowego nad Wilczym Szańcem, co miało sugerować, że budowane obiekty nie mają istotnego znaczenia wojskowego​​.


Fortyfikacje


 • Wilczy Szaniec znajdował się w zachodniej części Giżyckiego Rejonu Umocnionego, otoczony przez inne regiony umocnione oraz naturalne przeszkody takie jak gęsty las, bagna, jeziora mazurskie i Twierdza Boyen. Cały obszar Prus był ufortyfikowany, a kwatera dodatkowo chroniona była przez stanowiska obrony przeciwlotniczej i samoloty myśliwskie bazujące w okolicach​​.

 • W czasie rozbudowy kwatery, drewniane konstrukcje zastępowano budynkami murowanymi, które wzmocniono żelbetowymi płaszczami. Takie rozwiązania pozwalały na większą odporność na ataki z powietrza i artyleryjskie​​.

 • Pojedyncze baraki były przebudowywane z drewnianych na murowane, z zastosowaniem stropów z belek strunobetonowych oraz żelbetowych odcinków ścian. Takie techniki budowy miały na celu nie tylko wzmocnienie struktury, ale również umożliwienie lepszego maskowania obiektów przy wykorzystaniu roślinności i siatek maskujących​​.


Te zaawansowane techniki maskowania i fortyfikacji sprawiały, że Wilczy Szaniec stanowił jedną z najbardziej zabezpieczonych i ukrytych kwater dowodzenia w historii II wojny światowej.


Fotografia przedstawiająca budowę bunkru na terenie kompleksu wilczy szaniec

Nieudany zamach na Hitlera 20 Lipca 1944 w Wilczym Szańcu


20 lipca 1944 roku miał miejsce jeden z najbardziej dramatycznych momentów w historii II wojny światowej – nieudany zamach na Adolfa Hitlera, przeprowadzony w jego kwaterze głównej, Wilczym Szańcu. Zamach był kulminacją starań niemieckiego ruchu oporu przeciwko reżimowi nazistowskiemu.


 • Przygotowania do Zamachu Pułkownik Claus von Stauffenberg, oficer Wehrmachtu i przywódca spisku, wybrał Wilczy Szaniec jako miejsce zamachu. 20 lipca, wraz ze swoim adiutantem Wernerem von Haeftenem, udał się na lotnisko w Rangsdorfie, skąd poleciał do Rastenburga. Von Haeften dźwigał aktówkę z dwoma niemieckimi ładunkami wybuchowymi z brytyjskimi trzydziestominutowymi bezgłośnymi zapalnikami chemicznymi​​.

 • Przebieg Zamachu Von Stauffenberg, po przybyciu do Wilczego Szańca, przystąpił do realizacji zamachu. W czasie narady z Hitlerem umieścił aktówkę z bombą pod stołem, blisko Führera, a następnie opuścił pomieszczenie pod pretekstem ważnej rozmowy telefonicznej. Bomba wybuchła o godzinie 12:42, raniąc większość obecnych na naradzie, w tym Hitlera, który odniósł jedynie lekkie rany​​.

 • Po Zamachu Von Stauffenberg, będąc przekonanym o śmierci Hitlera, opuścił Wilczy Szaniec i udał się do Berlina, aby dowodzić puczem. Spiskowcy w Paryżu i Wiedniu przystąpili do aresztowania członków SS, jednak wiadomość o przeżyciu Hitlera szybko dotarła do Berlina i zniweczyła plany spiskowców​​​​.

Konsekwencje nieudanego zamachu


Zamach z 20 lipca 1944 roku nie przyniósł oczekiwanych skutków. Nie tylko Hitler przeżył, ale również szybko został przeprowadzony kontratak, co zakończyło się aresztowaniem i rozstrzelaniem Stauffenberga i innych spiskowców.


W wyniku nieudanego zamachu stracono ponad 200 osób, w tym marszałków polnych, generałów, pułkowników, ambasadorów, dyplomatów oraz innych wysoko postawionych członków niemieckiego społeczeństwa.


Wśród nich mogli być Erwin Rommel i Günther von Kluge, którzy prawdopodobnie zostali zmuszeni do popełnienia samobójstwa. Hitler rozpoczął też czystki wśród przeciwników nazizmu, które zakończyły się egzekucją niemal pięciu tysięcy osób​​​​.


Zamach z 20 lipca 1944 roku był jednym z najbardziej dramatycznych momentów w historii niemieckiego ruchu oporu i jednocześnie ilustruje desperację oraz podział wśród opozycji wobec reżimu Hitlera. Nieudany atak pokazał również determinację i brutalność, z jaką Hitler dążył do utrzymania władzy.


Jeden z wielu umocnionych budynków kompleksu bunkrów na mazurach

Jak częste Hitler korzystał z Kwatery Głównej w Gierłoży


Wilczy Szaniec, położony w Gierłoży, był jedną z najważniejszych kwater głównych Adolfa Hitlera w czasie II wojny światowej. Miejsce to, ukryte w gęstym lesie mazurskim, służyło jako centrum dowodzenia strategicznymi operacjami wojennymi, szczególnie po ataku na Związek Radziecki. Adolf Hitler pierwszy raz przybył do Wilczego Szańca 24 czerwca 1941 roku, wkrótce po rozpoczęciu Operacji Barbarossa.


Fakt, że Hitler spędził w tej kwaterze łącznie około 800 dni, podkreśla jej istotność w jego planach wojennych. Wybór Wilczego Szańca jako głównej kwatery był strategiczny, uwzględniając jego położenie i możliwości obronne.


Najdłuższy ciągły pobyt Hitlera w tym miejscu trwał 1 rok i 4 miesiące, co świadczy o tym, jak ważna była ta kwatera dla prowadzenia działań wojennych. Wilczy Szaniec był nie tylko miejscem dowodzenia armią, ale także miejscem spotkań z najważniejszymi oficerami i doradcami. Decyzje podejmowane w tej kwaterze miały bezpośredni wpływ na przebieg wojny.


Ostatnie miesiące wojny przyniosły zmianę, gdy zbliżała się Armia Czerwona, Hitler zdecydował o przeniesieniu swojej głównej kwatery do Zossen niedaleko Berlina. W styczniu 1945 roku, w obliczu postępów wojsk radzieckich, Wilczy Szaniec został celowo zniszczony, by zapobiec jego wykorzystaniu przez wroga.


DATY POBYTÓW HITLERA W WILCZYM SZAŃCU:


 1. 24 czerwca 1941 – 16 lipca 1942

 2. 1 listopada 1942 – 7 listopada 1942

 3. 23 listopada 1942 – 17 lutego 1943

 4. 13 marca 1943 – 19 marca 1943

 5. 9 maja 1943 – 21 maja 1943

 6. 1 lipca 1943 -18 lipca 1943

 7. 20 lipca 1943 – 27 lutego 1944

 8. 14 lipca 1944 – 20 listopada 1944


Znaczenie Wilczego Szańca jako centrum dowodzenia było więc kluczowe dla Hitlera przez większość wojny. Jego częste i długotrwałe pobyty w tej kwaterze świadczą o tym, jak ważna była ta lokalizacja dla strategii wojennej nazistowskich Niemiec, szczególnie w kontekście działań na froncie wschodnim.


Kto jeszcze bywał w Wilczym Szańcu?


Wolfsschanze, głęboko ukryty w sercu Mazur, był miejscem, gdzie historia pisana była na nowo każdego dnia. To właśnie tu, w otoczeniu dzikiej przyrody, Adolf Hitler utworzył swoją główną kwaterę, stając się mózgiem operacji, które miały zaważyć na losach II wojny światowej.


Nie tylko Hitler, ale i wielu innych wpływowych nazistów, jak Wilhelm Keitel, Alfred Jodl, Martin Bormann, Hermann Göring, Heinrich Himmler, Joseph Goebbels, czy Joachim von Ribbentrop, znalazło w Wilczym Szańcu swoje miejsce. Były to postacie, które swoimi decyzjami kształtowały bieg wojny, przynosząc zmiany, których echa odczuwamy do dziś.


Wśród tych mrocznych murów rozgrywały się także dramaty, jak nieudany zamach na Hitlera, przeprowadzony przez Clausa von Stauffenberga.


Wśród osób, które odwiedzały to miejsce, znajdowali się między innymi:


 • Wilhelm Keitel – szef Naczelnego Dowództwa Sił Zbrojnych, kluczowa postać w dowództwie niemieckim, często uczestniczący w naradach z Hitlerem​​.

 • Alfred Jodl – szef Sztabu Dowodzenia Wehrmachtu, znany ze swojego zaangażowania w planowanie działań wojennych i strategii militarnych​​.

 • Martin Bormann – kierownik kancelarii NSDAP, bliski współpracownik Hitlera, pełnił rolę jego prywatnego sekretarza i miał duży wpływ na decyzje wewnątrzpartyjne​​.

 • Hermann Göring – Reichsmarschall i jeden z głównych przywódców nazistowskich, którego dom zbudowano w Wilczym Szańcu. Jako jeden z czołowych oficerów Luftwaffe, miał znaczący wpływ na decyzje dotyczące wojny powietrznej​​.

 • Heinrich Himmler – szef SS i jeden z głównych architektów Holocaustu. Himmler miał swoją kwaterę, zwaną "Hochwald", w pobliżu Wilczego Szańca​​.

 • Joseph Goebbels – minister propagandy w nazistowskich Niemczech, znany ze swojej zręczności retorycznej i manipulacji mediami, również miał swój dom w Wilczym Szańcu​​.

 • Joachim von Ribbentrop – minister spraw zagranicznych III Rzeszy, który miał swoją kwaterę w pałacu w Sztynorcie, 21 km od Wilczego Szańca​​.

 • Claus von Stauffenberg – oficer Wehrmachtu, znany głównie z nieudanego zamachu na Hitlera 20 lipca 1944 roku. Jego obecność w Wilczym Szańcu wiązała się z jego rolą w niemieckim dowództwie wojskowym​​.


Wilczy Szaniec był centrum strategicznym Hitlera, gdzie podejmowano kluczowe decyzje dotyczące ataku na ZSRR oraz innych działań wojennych. Wizyty tych i wielu innych ważnych osobistości miały wpływ na przebieg II wojny światowej. Dziś miejsce to jest świadkiem historii i przypomina o mrocznych czasach wojny​​.


Potężny schron przeciwlotniczy w Wilczym Szańcu na mazurach. tutaj hitler kierował planem Barbarossa

Wysadzenie Kwatery Hitlera pod koniec wojny


Wysadzenie Wilczego Szańca, które miało miejsce w nocy z 24 na 25 stycznia 1945 roku, stanowiło dramatyczne zakończenie historii tej tajnej kwatery wojennej Adolfa Hitlera. W obliczu nieuchronnej porażki i postępującej ofensywy Armii Czerwonej, dowództwo niemieckie podjęło decyzję o zniszczeniu kompleksu, aby zapobiec jego wykorzystaniu przez wroga.


 • Rozkaz i Wykonanie: Decyzja o zniszczeniu Wilczego Szańca została wydana, gdy sytuacja militarna III Rzeszy stawała się coraz bardziej niepewna. Na krótko przed wysadzeniem, 20 listopada 1944 roku, kwatera główna Hitlera została przeniesiona do Zossen pod Berlinem. Następnie, w nocy z 24 na 25 stycznia 1945 roku, wydano rozkaz zniszczenia kompleksu​​​​ bunkrów.

 • Zastosowane Środki: Do wysadzenia kompleksu użyto ogromnych ilości materiałów wybuchowych. Szacuje się, że zużyto około 8 ton trotylu, co świadczy o skali operacji. Saperzy z Grupy Korpuśnej gen. Eduarda Hausera byli odpowiedzialni za przeprowadzenie tej operacji. Na wysadzenie jednego ciężkiego schronu zużywano kilka ton trotylu lub melinitu​​​​.

 • Efekty Wybuchów: Siła eksplozji była tak wielka, że fala uderzeniowa spowodowała pękanie szyb w oknach domów w odległym o 7 kilometrów Kętrzynie. Wielkość i intensywność eksplozji świadczy o determinacji Niemców, aby kompleks nie wpadł w ręce wroga​​.


Wysadzenie Wilczego Szańca było symbolicznym końcem jednego z najważniejszych centrów dowodzenia III Rzeszy.


Zwiedzanie i atrakcje, Poznaj sekrety Hitlerowskiego Bunkra


Kwatera główna Hitlera, ukryta głęboko w mazurskich lasach, do dziś przyciąga swoją tajemniczą historią. To miejsce kryje w sobie wiele sekretów II Wojny Światowej, czekających na odkrycie.

Zwiedzając ruiny schronów i bunkrów Hitlera, możemy niemal dotknąć historii.


Zacznijmy od bunkrów. Są ogromne! Grube ściany i zarośnięte tereny pokazują, jak bardzo to miejsce było niegdyś ufortyfikowane. Można tu poczuć atmosferę dawnych lat, wyobrażając sobie życie i działania wojskowe sprzed dekad.


Przy każdym bunkrze znajdziesz tabliczkę informacyjną. Opisuje ona, do czego budynek służył i co się w nim działo. Ciekawe fakty sprawiają, że historia staje się bardziej realna.

Nie zapomnij zajrzeć do najważniejszego punktu - bunkra Hitlera. Choć został zniszczony pod koniec wojny, to jego pozostałości nadal robią duże wrażenie.


Spacerując alejkami Wilczego Szańca można natknąć się na mniejsze schrony czy pozostałości po barakach. Każdy zakamarek może skrywać własną historię lub anegdotkę.


Atrakcją są też organizowane tu gry terenowe czy inscenizacje historyczne. Możesz poczuć się jak prawdziwy odkrywca lub uczestnik tamtych wydarzeń! Dla miłośników przyrody samo otoczenie jest atrakcją – ciche ścieżki leśne idealnie nadają się na spokojne spacery albo rodzinny piknik.


Pamiętaj o centrum informacyjnym! Znajdziesz tam więcej szczegółów o miejscu oraz mapy pomagające w zwiedzaniu.


Wilczy Szaniec to nie tylko lekcja historii – to przygoda pełna tajemnic i niespodzianek czekających za każdym rogiem!


Jeżeli zaciekawiła Cię ta historia zapraszam, do zapoznania się z ofertą zwiedzania muzeum Wilczy Szaniec - Kwatera Hitlera, oraz jeszcze większą ilością informacji na temat tego miejsca.


Znajdziesz to wszystko pod adresem wolfsschanze.pl


Fotografia przedstawia grubość murów głównego schronu w wilczym szańcu

Jak dojechać do Wilczego Szańca


Dawna kwatera Adolfa Hitlera, znajduje się pod adresem Gierłoż 5, 11-400 Kętrzyn na Mazurach.


Dojazd do Muzeum jest bezproblemowy, można je odwiedzić na najróżniejsze sposoby. Między innymi:


 • Samochodem Jeśli jedziesz samochodem, najpierw kieruj się na Gierłoż koło Kętrzyna. Droga jest dobrze oznakowana. Z większych miast jak Warszawa czy Gdańsk pojadą tam drogi krajowe i szybkie trasy. W GPS wpisz: "Gierłoż, Wilczy Szaniec". Jest parking dla zwiedzających.

 • Pociągiem Można też dojechać pociągiem. Najbliższa stacja to Kętrzyn. Stamtąd możesz wziąć taxi lub autobus do Wilczego Szańca.

 • Autobusem Z różnych miejsc są organizowane wycieczki autobusowe bezpośrednio do muzeum. Sprawdź lokalne biura podróży.

 • Rowerem Jest także możliwość dotarcia tam rowerem. Region jest przyjazny rowerzystom z wieloma ścieżkami. Pamiętaj o sprawdzeniu godzin otwarcia przed wyjazdem!


Biorąc pod uwagę odległość od Gdańska, 230 km i około 3 godzin drogi oraz czas samego zwiedzania, na które trzeba przeznaczyć minimum 3 godziny, najlepszą opcją będzie indywidualny transfer taksówką.


Wiele firm wyspecjalizowanych w transferach posiada w ofercie zwiedzanie najważniejszych atrakcji turystycznych, Wilczy Szaniec bez wątpienia do takich należy.


Możesz zamówić transport komfortowym samochodem w obie strony wraz z wliczonym oczekiwaniem kierowcy. Zapraszam Cię do zapoznania się z naszą ofertą.

35 wyświetleń

Powiązane posty

Comments


bottom of page