top of page
  • Forfatters billedeDamian Brzeski

Kan en taxa bruge busbanen?

Kan en taxa bruge busbanen? Find ud af, hvornår taxaer må bruge busbaner, og hvilke nationale og lokale regler regulerer dette emne. Har elbiler også adgang til busbaner?


Opdag reglerne og undtagelserne for bedre at forstå, hvem der kan bruge busbaner i Polen, og hvilke betingelser der skal være opfyldt .En Opel-taxa kører i en busbane i Gdańsk

Kan en taxa bruge Busbanen?


Ja, en taxa kan køre i busbanen, men ikke altid. Ser du, i Polen vedtages nogle regler på nationalt plan, mens andre vedtages på lokalt plan.


Når det kommer til taxabestemmelser, er de overraskende nok inkluderet i flere grupper af regler. Nemlig i ordensbestemmelser på lokalt plan, i færdselsloven og i vejtransportloven.


Og nu er det bedste, at man ved at eje en elbil får mulighed for at benytte en hvilken som helst busbane i landet, dette er etableret på landsplan.


En taxa må kun benytte busbaner, hvor der er tydelig oplysning under skiltet D-12 om, at taxa er tilladt.


Takket være denne løsning, i eksemplet med Gdańsk, er der flere busbaner, hvor en taxachauffør bryder reglerne, men en chauffør, der kører et elektrisk køretøj, bryder dem ikke.


Art. 45 afsnit 1, nr. 4 i færdselsloven: Det er forbudt at benytte vejen eller dens enkelte dele på en måde, der er uforenelig med dens tilsigtede formål, medmindre særlige bestemmelser bestemmer andet.
Denne regulering betyder, at brug af busbaner af andre køretøjer end offentlige transportbusser (og andre autoriserede køretøjer som taxaer, motorcykler, elbiler osv.) er forbudt, medmindre lokale regler og vejskilte tillader det. Det betyder i praksis, at taxaer kun må benytte busbaner de steder, hvor det udtrykkeligt er tilladt af vejskilte.

Så svaret er; "Det afhænger" af de specifikke regler, der er gældende i en given by eller region. I de fleste tilfælde kan taxaer bruge busbaner til at fremskynde deres rejse til en kunde eller destination.


Det er dog vigtigt, at taxachauffører er opmærksomme på lokale regler og ser efter skilte, som kan variere fra sted til sted.


Hvem kan bruge busbanen i henhold til nationale regler?


Busbaner er primært beregnet til offentlige transportbusser for at sikre effektiv og hurtig passage, især i myldretiden. Busbaner kan dog ifølge landsdækkende regler også benyttes af:


  1. Taxaer : Kan benytte busbaner, men kun hvor dette er tydeligt angivet på vejskiltene. Denne bestemmelse er indeholdt i art. 45 afsnit 1, nr. 4, i færdselsloven, hvoraf det fremgår, at det er forbudt at anvende vejen eller dens del på en måde, der er uforenelig med dens tilsigtede formål.

  2. Elbiler : Elbiler kan bruge busbaner i henhold til lov af 11. januar 2018 om elektromobilitet og alternative brændstoffer. Vejlederen kan dog indføre restriktioner på minimumsantallet af personer i et el-køretøj, der benytter busbanen.

  3. Sanktioner for manglende overholdelse af reglerne : Kørsel i en busbane uden det relevante kørekort kan resultere i en bøde på PLN 100 og et strafpoint. I tilfælde af yderligere overtrædelser, såsom blokering af trafik, kan bøden være på mindst PLN 500.

  4. Udrykningskøretøjer: Ambulancer, brandvæsen og andre beredskaber må altid benytte busbaner, uanset trafiksituationen.

  5. Køretøjer, der transporterer handicappede: Mange steder kan køretøjer, der transporterer handicappede, også bruge busbaner, hvilket gør det lettere for dem at bevæge sig rundt i overfyldte gader.

  6. Andre køretøjer: I nogle byer er motorcykler og cykler også tilladt på busbaner baseret på lokale regler. Hver by kan dog indføre sine egne regler herom, så det er altid værd at sætte sig ind i de gældende regler på et givet sted.


Husk ; i hver by kan vejlederen (f.eks. byens borgmester) pålægge yderligere begrænsninger eller tilladelser til brug af busbaner for taxier, motorcykler, elbiler og andre køretøjer. Disse oplysninger er normalt placeret på skilte ved siden af vejskilte.

1 visning

Relaterede indlæg

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page