top of page
  • Zdjęcie autoraDamian Brzeski

Czy taxi może jechać buspasem?

Czy taxi może jechać buspasem? Dowiedz się, kiedy taksówki mają prawo korzystać z buspasów oraz jakie są ogólnokrajowe i lokalne przepisy regulujące ten temat. Czy samochody elektryczne również mają dostęp do buspasów?


Odkryj zasady i wyjątki, aby lepiej zrozumieć, kto może poruszać się po buspasach w Polsce i jakie warunki muszą być spełnione.Taksówka Opel jadąca po buspasie w Gdańsku

Czy taksówka może poruszać się po Buspasie?


Tak, taxi może jechać po buspasie, ale nie zawsze. Widzisz, w Polsce niektóre przepisy są uchwalane na poziomie ogólnokrajowym, inne zaś na szczeblu lokalnym.


Jak chodzi o przepisy dotyczące taksówek to, co morze wielu dziwić, są one zawarte w kilku grupach przepisów. Mianowicie w przepisach porządkowych na szczeblu lokalnym, w ustawie o ruchu drogowym oraz w ustawie o transporcie drogowym.


I teraz najlepsze, posiadając samochód elektryczny dostajesz możliwość poruszania się każdym buspasem w kraju, jest to ustanowione na szczeblu krajowym. 


Zaś taksówka może poruszać się tylko buspasami gdzie wyraźnie pod/na znakiem D-12 widnieje informacja że dopuszcza się ruch taksówek.


Dzięki takiemu rozwiązaniu na przykładzie Gdańska jest kilka buspasów gdzie poruszając się taksówką kierowca łamie przepisy, ale już nie łamie ich jadący pojazdem elektrycznym.


Art. 45 ust. 1 pkt 4 Prawa o ruchu drogowym: Zabrania się wykorzystywania drogi lub poszczególnych jej części w sposób niezgodny z przeznaczeniem, chyba że przepisy szczegółowe stanowią inaczej​.
Przepis ten oznacza, że korzystanie z buspasów przez pojazdy inne niż autobusy komunikacji miejskiej (oraz inne uprawnione pojazdy, takie jak taksówki, motocykle, samochody elektryczne, itd.) jest zabronione, chyba że lokalne przepisy i oznakowanie drogowe na to pozwalają. W praktyce oznacza to, że taksówki mogą korzystać z buspasów tylko w miejscach, gdzie jest to wyraźnie dozwolone przez znaki drogowe.

Więc odpowiedz brzmi; "To Zależy" od konkretnych przepisów obowiązujących w danym mieście lub regionie. W większości przypadków taksówki mogą korzystać z buspasów, aby przyspieszyć dojazd do klienta lub miejsca docelowego.


Ważne jest jednak, aby kierowcy taksówek byli świadomi lokalnych regulacji, i patrzeli na znaki które mogą różnić się w zależności od konkretnego miejsca.


Kto może jeździć buspasem według przepisów ogólnokrajowych?


Buspasy są przeznaczone głównie dla autobusów komunikacji miejskiej, aby zapewnić im sprawny i szybki przejazd, zwłaszcza w godzinach szczytu. Jednak według ogólnokrajowych przepisów, z buspasów mogą korzystać także:


  1. Taksówki: Mogą korzystać z buspasów, ale tylko w miejscach, gdzie jest to wyraźnie zaznaczone na znakach drogowych. Przepis ten jest ujęty w art. 45 ust. 1 pkt 4 Prawa o ruchu drogowym, który stanowi, że wykorzystywanie drogi lub jej części w sposób niezgodny z przeznaczeniem jest zabronione​.

  2. Samochody elektryczne: Pojazdy elektryczne mogą korzystać z buspasów na podstawie ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Jednak zarządca drogi może wprowadzić ograniczenia dotyczące minimalnej liczby osób w pojeździe elektrycznym korzystającym z buspasu​.

  3. Kary za nieprzestrzeganie przepisów: Za jazdę po buspasie bez odpowiednich uprawnień grozi mandat w wysokości 100 zł oraz jeden punkt karny. W przypadku dodatkowych naruszeń, takich jak tamowanie ruchu, kara może wynosić co najmniej 500 zł​.

  4. Pojazdy służb ratunkowych: Ambulansy, straż pożarna oraz inne służby ratunkowe mają zawsze prawo korzystać z buspasów, niezależnie od sytuacji na drodze.

  5. Pojazdy przewożące osoby niepełnosprawne: W wielu miejscach pojazdy przewożące osoby z niepełnosprawnościami również mogą korzystać z buspasów, co ułatwia im przemieszczanie się po zatłoczonych ulicach.

  6. Inne pojazdy: W niektórych miastach, na podstawie lokalnych przepisów, na buspasach mogą poruszać się także motocykle oraz rowery. Każde miasto może jednak wprowadzać swoje własne regulacje w tej kwestii, więc zawsze warto zapoznać się z aktualnymi przepisami obowiązującymi w danym miejscu.


Pamiętaj; w każdym mieście zarządca dróg (np. prezydent miasta) może nałożyć dodatkowe ograniczenia lub zezwolenia dotyczące korzystania z buspasów przez taksówki, motocykle, pojazdy elektryczne i inne pojazdy. Informacje te są zazwyczaj umieszczane na tabliczkach przy znakach drogowych.

25 wyświetleń

Powiązane posty

Comentários

Avaliado com 0 de 5 estrelas.
Ainda sem avaliações

Adicione uma avaliação
bottom of page